Samarbejde mellem Jens Thygesen og alles Lægehus

Alles Lægehus Kolding er en samarbejdsklinik, der bygger på et samarbejde mellem læge, Jens Thygesen og alles Lægehus.  Jens Thygesen ejer og driver klinikken, mens alles Lægehus hjælper og supporterer driften i dagligdagen.

Samarbejdet betyder, at alles Lægehus supporterer driften via back-office funktioner som IT, HR, løn og jura.

Samarbejdsmodellen bygger på en fælles målsætning om at være med til at skabe innovative driftsløsninger, der kan være med til at bygge rammerne for en fremtidssikret almen praksis.

Alles Lægehus arbejder ud fra et værdisæt baseret på kvalitet, nærhed og respekt og ønsker at dette skal være synligt for de borgere, der har sin gang i klinikken.

Patientsikkerhed og høj sundhedsfaglig kvalitet er fundamentet for en god og stabil lægeløsning – og vi arbejder i alles Lægehus målrettet med kvalitetsudvikling og dataanalyse for at sikre et solidt fundament for fremtidens lægepraksis.